Vertrouwenscontactpersonen

Neem contact op met de VCP

CS030 staat voor een open en veilig sportklimaat. Als vereniging van formaat vinden we het belangrijk om naast verkeersveiligheid ook het oog op onze sociale veiligheid te houden. Als je binnen onze vereniging te maken krijgt met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld intimidatie (seksueel of anderszins), pesten of discriminatie, en lukt het niet om het samen te bespreken, dan willen we dat graag horen.

Wie kan iets melden?

  • Iedereen die iets vervelends is overkomen
  • Iedereen die niet lekker in zijn vel zit (op welke manier dan ook)
  • Iedereen die een vermoeden heeft of kennis van een (seksueel) grensoverschrijdende situatie
  • Iedereen die (seksueel) grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt (dat kan als slachtoffer zijn, maar ook als veroorzaker of als anders betrokkene)

Wat kan je melden?

Alles wat jij belangrijk vindt, mag je melden. Dit houdt niet in dat op iedere melding een groot onderzoek volgt. Het betekent wél dat iedere melding serieus wordt genomen en opvolging verdient.

Waar kan je terecht?

Binnen de sportvereniging CS030 Vertrouwenscontactpersoon (vcp@cs030.nl)
Je kunt een vertrouwelijk gesprek aanvragen bij een vertrouwenscontactpersoon. Bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging kun je geen officiële melding doen, maar wel een signaal afgeven. Wij bieden een luisterend oor, verhelderen samen met jou het probleem en kunnen je doorverwijzen en adviseren over geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon van de vereniging rapporteert het signaal aan het bestuurslid. Kies je ervoor om een officiële melding te doen, dan doe je deze zelf bij het bestuur.

Bestuur (voorzitter@cs030.nl)
Bij het bestuur kun je daadwerkelijk melding doen. Je kan terecht bij de voorzitter. Het bestuur zal samen met je kijken naar een oplossing. Zij kunnen advies inwinnen bij de sportbond of centrum veilige sport.

Sportbond KNWU (www.knwu.nl/over-knwu/organisatie/vertrouwenscontactpersoon)
Bij de bond kan een vertrouwelijk gesprek gevoerd worden met een vertrouwenscontactpersoon, zie de website voor de contactgegevens. Ook zij kunnen je verder op weg helpen met je melding.Als het nodig is, wordt de melding geformaliseerd voor een aangifte in het tuchtrecht. Voor dergelijke meldingen kun je ook rechtstreeks terecht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) (www.isr.nl).

Centrum Veilige Sport Nederland (www.cvsn.nl)
Hier is een team casemanagers en vertrouwenspersonen bereikbaar voor gesprekken, advies en meldingen. Het Centrum is nadrukkelijk beschikbaar voor alle betrokkenen, ook als de vereniging of eigen sportbond niet comfortabel voelt als meldpunt. Contact is altijd volledig vertrouwelijk, gratis en indien gewenst anoniem. Je kan er ook gebruik maken van de Speak Up Chat waarbij je anoniem advies kunt inwinnen. www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport/

Buiten de sport
Melden buiten de sport kan je terecht bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kun je verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderen. Voorbeelden zijn het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis en Fier.

Wat bieden wij als VCP?

Wij bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Je kan bij de VCP geen officiële melding doen, maar de VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren zij het bestuur over preventieve maatregelen.

De vertrouwenscontactpersonen, Bart van Loon (m) en Marieke Jenniskens (v) zetten zich binnen CS030 graag in voor een klimaat waar iedereen zich veilig en op diens gemak kan voelen, zowel op de fiets als tijdens de activiteiten die daarnaast plaatsvinden. Voor contact mail je naar vcp@cs030.nl.

whatsapp_image_2023_07_18_at_21.23.55_1.jpeg

Wat kan en mag je van de VCP verwachten?

  • We zullen op korte termijn (streven binnen 48uur) laten weten hoe je melding een vervolg zal krijgen (bijv. door een gesprek te plannen)
  • We luisteren naar je verhaal en bieden een luisterend oor
  • We verwijzen je zo nodig door voor geschikte hulp en overleggen samen wie of welke instantie je zou kunnen betrekken
  • De VCP informeert het bestuur over de inhoud/proces van de melding. In principe kan dit anoniem, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om de vertrouwelijkheid te doorbreken óf wanneer we dit samen zo afspreken. 

MELDPLICHT SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL MISBRUIK 

Vanaf april 2019 geldt een meldverantwoordelijkheid voor leden. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er een melding aan het bestuur moet worden gedaan. Dit kan persoonlijk bij een bestuurslid of via voorzitter@cs030.nl. Voor meer informatie over de meldplicht, zie: www.isr.nl/seksuele-intimidatie/reglementen