Vertrouwenscontactpersonen

CS030 staat voor een open en veilig sportklimaat. Zeker nu we inmiddels zijn uitgegroeid tot een vereniging van formaat vinden we het belangrijk om naast verkeersveiligheid ook het oog op onze sociale veiligheid te houden.

Als je binnen onze vereniging te maken krijgt met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld intimidatie (seksueel of anderszins), pesten of discriminatie, dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen (VCP). Zij bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren zij het bestuur over preventieve maatregelen.

Onze vertrouwenscontactpersonen, Bart van Loon (m) en Marieke Jenniskens (v) zetten zich binnen CS030 graag in voor een klimaat waar iedereen zich veilig en op diens gemak kan voelen, zowel op de fiets als tijdens de activiteiten die daarnaast plaatsvinden. Voor contact mail je naar vcp@cs030.nl.

whatsapp_image_2023_07_18_at_21.23.55_1.jpeg

Wat kan en mag je van de VCP verwachten?

  • We zullen op korte termijn (streven binnen 48uur) laten weten hoe je melding een vervolg zal krijgen (bijv. door een gesprek te plannen)
  • We luisteren naar je verhaal en bieden een luisterend oor
  • We verwijzen je zo nodig door voor geschikte hulp en overleggen samen wie of welke instantie je zou kunnen betrekken
  • De VCP informeert het bestuur over de inhoud/proces van de melding. In principe kan dit anoniem, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om de vertrouwelijkheid te doorbreken óf wanneer we dit samen zo afspreken. 

Waar kan ik nog meer terecht?

Op www.centrumveiligesport.nl vind je meer informatie over wat, waar en hoe je iets kun melden. Daarnaast vind je er ook informatie waar je nog meer terecht kunt (zoals de sportbond) en je kunt er via de SpeakUp chat ook anoniem melden.

Meldplicht seksuele intimidatie en seksueel misbruik

Vanaf april 2019 geldt een meldverantwoordelijkheid voor leden. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er een melding aan het bestuur moet worden gedaan. Dit kan persoonlijk bij een bestuurslid of via secretaris@cs030.nl.