Vrijwilligers en commissies

CS030 kan alleen bestaan door de inzet van onze vrijwilligers. De Vrijwilligerscommissie is daarom altijd op zoek naar leden die de handen uit de mouwen willen steken in een van onze commissies, na willen denken over beleid in het bestuur, of die eenmalig iets willen doen als lid van de korteklussenlijst. 

Lijkt het je leuk om je actief in te zetten voor onze vereniging, nieuwe mensen te leren kennen en wat bij te leren over commissie- of bestuurswerk? Of heb je daar vragen over? Stuur dan een mailtje naar vrijwilligers@cs030.nl of kijk naar de vacatures.

Onze commissies

Accommodatiecommissie (ACC)accommodatie@cs030.nl
De Accommodatiecommissie inventariseert de mogelijkheden voor het beschikbaar maken van een veilige omgeving in Utrecht (zonder ander verkeer) waar plek is voor bijvoorbeeld de CS030 Academy, koersjes of andere oefeningen, een Clubdag, …

Activiteitencommissie (AC)ac@cs030.nl
De Activiteitencommissie organiseert het hele jaar door sociale activiteiten op en naast de fiets, zoals de Clubdag, Cycling Dinner, workshops en clinics, maar ook feesten en borrels. 

Beleidscommissie (BC)beleid@cs030.nl
De Beleidscommissie houdt zich bezig met het beleid en de continuïteit van de vereniging. De commissie ondersteunt het bestuur bij het opstellen van (meerjaren)beleidsplannen voor de vereniging en voorziet het bestuur - en waar nodig commissies - van gevraagd en ongevraagd advies over beleidsmatige thema's. 

Commissie sportaanbod (CSA)csa@cs030.nl
De Commissie Sportaanbod is verantwoordelijk voor het trainingsaanbod. Ze maakt de trainingsschema’s voor de groepen op de weg en schrijft wekelijks de trainingsbriefing. Met een schuin oog kijkt de CSA naar mtb, gravel en zwift. 

Communicatiecommissie (ComCom)communicatie@cs030.nl
nieuwsbrief@cs030.nl
De Communicatiecommissie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de club. CS030. Tweewekelijks verschijnt de nieuwsbrief voor de leden. Beheer van de website en ClubApp behoort ook tot het takenpakket 

CS030 Academycs030academy@cs030.nl
De CS030 Academy is de trainingsopleiding van CS030. Onze eigen leden leiden vrijwilligers op tot CS-trainers, die door het behalen van het examen aan het einde van de opleiding ook worden gecertificeerd door de KNWU.

Gravelcommissie gravel@cs030.nl
De Gravelcommissie organiseert en coördineert tochten, activiteiten en weekenden voor leden met een gravelbike. Er zijn geen graveltrainingen, zoals we die op de weg hebben, maar we fietsen wel in groepjes met een wegkapitein van CS030.

Kascommissiekas@cs030.nl
De Kascommissie controleert de financiële administratie van CS030 en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het lopende boekjaar en financiële vraagstukken. De Kascommissie wordt op de jaarlijkse alv benoemd.  

Kledingcommissie (KC)kledingcommissie@cs030.nl
De Kledingcommissie is het eerste aanspreekpunt voor leden die vragen hebben over de clubkleding. Deze commissie werkt nauw samen met De Fietsenmaker, onze partner én leverancier en ophaalpunt van de clubkleding. 

Ledenopvangcommissie (LOC)loc@cs030.nl
De Ledenopvangcommissie is het gezicht van CS030 voor nieuwe leden en starters. Ze maakt nieuwe leden wegwijs binnen de vereniging en organiseert de aanmeldingen voor starterstrainingen. 

Materiaalcommissie materiaal@cs030.nl
De Materiaalcommissie inventariseert, koopt en beheert materialen die in dienst staan van de vereniging, zoals gereedschap, trainingsattributen, een CS-tent met stoeltjes, fietsendrager, Garmins en andere fietsgerelateerde materialen.

Medische commissie (MEDICIE)medicie@cs0030.nl
Deze commissie bestaat uit medisch geschoolde leden (specialisten) die eens in de zoveel tijd EHBO-cursussen organiseren voor leden die de trainersopleiding doen, maar ook alle andere leden die daar interesse in hebben.

MTB-commissie mtb@cs030.nl
De Mountainbikecommissie organiseert en coördineert mountainbiketrainingen en trainingsweekenden. De trainingen vinden plaats op verschillende mtb-parcoursen op de Utrechtse heuvelrug en zijn eveneens toegankelijk voor alle niveaus.

Partnercommissie (PC)partnering@cs030.nl
De Partnercommissie initieert en onderhoudt wederkerige samenwerkingsrelaties met partners van CS030. Heb je een idee voor een duurzame relatie, of wil jij of jouw bedrijf partner worden van de club, neem dan contact op met de PC.

Trainerscommissie (TC)tc@cs030.nl
De Trainerscommissie is verantwoordelijk voor de planning van de trainingen en het inplannen van de trainers. Daarnaast zorgt de TC voor het op- en afschalen van trainers op basis van bijvoorbeeld de weersvoorspellingen.  

Trainingsreiscommissie (TRC)trc@cs030.nl
De Trainingsreiscommissie organiseert verschillende trainingsweekenden in bijvoorbeeld België en Duitsland door het jaar heen, en een trainingsweek in het voorjaar naar een bestemming iets verder weg.

Veiligheidscommissie (VC)vc@cs030.nl
De Veiligheidscommissie richt zich op de veiligheid van de trainingen op de weg en in het bos. Ze registreert en analyseert ongevallen tijdens trainingen en activiteiten, beslist over afgelastingen en adviseert bestuur en commissies.

Vrijwilligerscommissie (VRC)vrijwilligers@cs030.nl
De Vrijwilligerscommissie brengt vrijwilligers en taken bij elkaar, organiseert bedankactiviteiten en zorgt voor het behoud van vrijwilligers. Ook wordt nagedacht over vrijwilligersbeleid voor de lange termijn.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)vcp@cs030.nl
De Vertrouwenscontactpersoon is eerste aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook. CS030 heeft een mannelijke en een vrouwelijke contactpersoon, die je kunnen verwijzen naar de juiste vertrouwenspersoon. 

Korteklussenlijst

Ben je niet permanent inzetbaar, maar wil je wél een dagdeel meehelpen of bijvoorbeeld eenmalig een activiteit (helpen) organiseren? Meld je dan aan voor de korteklussenlijst via vrijwilligers@cs030.nl.

Afspraken

Vrijwilligerswerk binnen CS030 is gebaseerd op een aantal afspraken die we met elkaar gemaakt hebben om het zo leuk en effectief mogelijk te maken:

1. Zorg voor plezier in wat je doet! 

2. Jouw inzet is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: neem een taak op je die je aankunt (qua inzet én tijd) en zorg dat anderen daarop kunnen vertrouwen. 

3. Je zorgt voor je eigen opvolging door rond te vragen en door de Vrijwilligerscommissie inschakelen: vrijwilligers@cs030.nl.

4. Richtlijn: 2 jaar op 1 post. Zo kun je gerust een taak op je nemen, een verschil maken én weer afzwaaien.

5. Zorg voor de aanwezigheid van je eigen commissieprofiel en overdrachtsdocument in een gedeelde online omgeving.