Corona-update

Zoals je waarschijnlijk niet ontgaan is zijn per afgelopen weekend de corona maatregelen aangescherpt. De aangescherpte maatregelen hebben ook invloed op ons als CS030 zijn-de. Het goede nieuws: we kunnen “gewoon” blijven trainen! Wel gelden er nieuwe regels en heeft dit gevolgen voor de startopstelling.

De startindeling voor de komende periode is als volgt
• Starters verzamelen op de briljantlaan links van de slagboom.
• A1 en A1+ verzamelen op het pleintje direct voor camping ganspoort.
• A2 en A2+ verzamelen op de huidige locatie aan de briljantlaan
• A3 en A3+ verzamelen om de hoek tussen de Esso en LE:EN (rotsoord)

Voor bijeenkomsten (ook sporten) met meer dan 50 mensen gelden nieuwe regels. Zo moeten activiteiten aangemeld worden bij de gemeente en is er de verplichting om een co-ronaverantwoordelijke aan te stellen die de bijeenkomst begeleid. Voor ons geldt dat we alleen bij het verzamelen voor aanvang van de training met een groep van meer dan 50 personen zijn. Tijdens de trainingen splitsen we en zijn we maximaal met 10 personen. Om te voorkomen dat we met een groep van 50 of meer mensen bij elkaar zijn kiezen we er-voor om op verschillende locaties te verzamelen. Dat doen we op 3 plekken in de omgeving van camping Ganspoort. Op deze manier zorgen we er voor dat we aan de regels voldoen en bijkomend voordeel is dat er ook meer ruimte is tussen de trainingsgroepen onderling.

CS030 is natuurlijk een fietsclub en wij richten in deze Coronatijd ons zoveel mogelijk op onze kern-activiteiten. Onze kernactiviteiten zijn het aanbieden van fiets-/ sport-gerelateerde faciliteiten. Zolang het past, zullen we hier invulling aan geven. In de afweging voor initiatieven met andere clubactiviteiten (niet sport-gerelateerd, helm-af) wordt er goed gekeken of het past in de geest van de Corona-regelgeving.

De situatie blijven we nauwlettend volgen. Indien nodig zullen we snel anticiperen.

Bestuur CS030
TrainingsCommissie

Nog geen opmerking, plaats je opmerking hieronder!


Voeg een reactie toe