Race/MTB-weekend in de Vulkaaneiffel

De afgelopen weken heeft de TRC teleurstellende berichten moeten versturen over het verplaatsen of annuleren van trainingsreizen, zo ook wat betreft het voorjaarweekend naar Daun. Het voorjaarsweekend is geannuleerd. Alle deelnemers die staan ingeschreven, zijn op de hoogte gebracht van de mogelijkheden en consequenties.

Het voorjaarsweekend komt er weer aan! Vrijdag 24 t/m maandag 27 april wordt er gefietst door de Vulkaaneifel. Uitgestrekte heuvellandschappen, korte kuitenbijters en een uitdagend MTB TrailPark garanderen een afwisselend programma voor zowel MTB als op de weg. Inschrijven kan vanaf 26 januari, 20 uur via deze link.

Lees meer

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020

Hierbij nodigen we je als CS030-lid uit voor de alv op vrijdag 7 februari bij Sport Utrecht, Herculesplein 209, 3584 AA Utrecht. Inloop is vanaf 19.15, zodat we om 19.30 stipt kunnen beginnen. De alv is het belangrijkste orgaan van de vereniging, daarom willen we graag dat je erbij bent.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen verslag en actiepunten alv 1 februari 2019
3. Algemeen jaarverslag 2019
4. Financieel jaarverslag en verslag Kascommissie 2019
PAUZE – stemming vrijwilligersprijzen
5. Vrijwilligersprijzen 2019
6. Jaarplannen kopgroep 2020
7. Update accommodatie vraagstuk
8. Begroting 2020 (bijlage)
9. Ingezonden stukken
10. Rondvraag en sluiting

Onderwerpen waar we het volgens jou ook over moeten hebben, kun je indienen als ingezonden stuk. Jouw concrete voorstel met toelichting kan tot en met maandag 28 januari 2020 naar secretaris@cs030.nl. Deze stukken zijn in de week voor de alv beschikbaar voor alle leden. Je kunt ze dan vinden bij de rest van de stukken.

Nominaties voor vrijwilligersprijzen van het jaar 2019
Elk jaar reiken we tijdens de alv prijzen uit voor de trainer, de schakel en de versnelling van het jaar. Dit jaar zijn de volgende leden door alle vrijwilligers genomineerd. Alvast van harte gefeliciteerd met jullie nominaties!!

Trainer van het Jaar: Robert Bartels, Sebastiaan Hoogeboom, Ruud van der Velden
De Schakel van het Jaar (verenigingsbeest): Kim Hamoen, Gersom Smit, Javier Vargas
De Versnelling van het Jaar (meeste progressie op de fiets): Janneke van Ginkel, Lisanne Derks, Jeroen Nieuwenhuyze

Bijlagen
In de map ‘Bestuur’ op ledendeel van de website vind je de stukken voor de alv.

· Notulen van de alv van 1 februari 2019
· Toelichting op actiepunten alv van 1 februari 2019
· Financieel jaarverslag 2019
· Begroting 2020
· Volmacht

Het bestuur van CS030
Koen, Laurens, Corien

Training op zondag voor groep 1 vervalt

Op zondag staan er in de winter drie trainers voor jullie klaar om de dag met een goede en leuke duurtraining te beginnen. Maar, sinds de start van deze trainingen in november is de opkomst in de niveau 1 groep nihil geweest. De trainer van deze groep ging dan weer naar huis of reed met een andere groep mee. Om deze reden is besloten dat per direct de zondagtrainingen voor groep 1 komen te vervallen.Lees meer

Missing Link

Meebeslissen of een training wordt afgelast en de TC en het bestuur adviseren over hoe CS030 nóg veiliger kan trainen? Of is netwerken misschien meer jouw ding en kun jij als geen ander aan ondernemers en bedrijven uitleggen hoe gaaf het is om met CS030 samen te werken? Lees meer  over onze vacatures!

Lees meer

Uitslag accommodatie enquête

Onlangs is een enquête gehouden onder leden van het Wieler Platform Utrecht waaruit blijkt dat 70% van de 245 respondenten aangeeft behoefte te hebben aan een nieuwe trainingsaccommodatie. Voor 50% van de respondenten is dichterbij trainen een belangrijke factor. Ook geeft de meerderheid aan dat er momenteel beperkte capaciteit is om veilig te kunnen trainen. Begin 2020 worden de resultaten gedeeld met de gemeente.

Lees meer