Wegtrainingen: hoe gaat het en hoe gaan we verder?

Sinds augustus kunnen we weer samen trainen. Ondanks de restricties, zijn we hier hartstikke blij mee. Nu we enige tijd bezig zijn was het tijd voor een evaluatie. De uitkomst hiervan is dat we de huidige opzet voorlopig handhaven. Een belangrijke tip voor jou als lid: wil je trainen, maar zit je trainingsgroep vol? Schrijf je toch in! 

Toelichting op de huidige opzet
Voor de start van de trainingen is goed nagedacht hoe we de trainingen het beste konden opzetten om te voldoen aan de corona regels, zowel voor ons als renners als voor onze medeweggebruikers. De belangrijkste maatregelen die we toen hebben gekozen zijn: een maximale groepsgrootte van 10 renners en trainen op basis van inschrijving.

Groepen van maximaal 10 renners
Waarom kleinere groepen dan we gewend zijn? Daar waren twee belangrijke redenen voor. Ten eerste hadden mensen lange tijd niet in groepen gereden. We weten uit ervaring dat een kleinere groep makkelijker fietst dan een groep van 14. Een grote groep wordt eerder onrustig. De tweede reden was dat we ook rekening hebben te houden met andere weggebruikers. In de groep hoeft volgens de richtlijnen geen anderhalve meter te worden aangehouden. Naar de buitenwereld toe moet dat wel. Een kleinere groep beweegt zich makkelijker door het verkeer en we kunnen bijvoorbeeld sneller ritsen, zodat we makkelijker ruimte kunnen geven aan andere weggebruikers (met name wandelaars en fietsers).

Trainen op basis van inschrijving
Ook hier waren meerdere redenen voor. Door een inschrijfsysteem te hanteren, is het eenvoudig om de groepsgrootte te reguleren. We voorkomen hiermee ook veel wisselingen voor de start van de trainingen als er voor een groep een te grote opkomst is. Daarnaast hebben we zicht op wie er in welke groep fietst, wat ons de mogelijkheid geeft om mensen gericht te benaderen als we onverhoopt toch een keer met een Corona besmetting te maken krijgen in een van de groepen.

Evaluatie
In een evaluatie met hoofdtrainers, Commissie sportaanbod (CSA),Trainerscommissie (TC) en (een vertegenwoordiger van) het bestuur is kritisch gekeken naar de huidige opzet met als hoofddoel om te bepalen hoe we de komende tijd verder gaan. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten.

Groepsgrootte
Van zowel trainers als leden komen veel goede reacties op de kleinere groepsgrootte. Ook is de ervaring zoals verwacht dat een kleinere groep rustiger is en dat we ons makkelijker door het verkeer bewegen in een kleinere groep. Uiteraard heeft het als nadeel dat je met een gelijk aantal groepen minder leden kunt faciliteren. Besloten is dat we de huidige groepsgrootte van 9 leden en een trainer aanhouden. We blijven daarbij in de gaten houden wat de bezetting is van de groepen en in welke groepen er structureel meer mensen inschrijven dan dat er plekken zijn. Waar nodig proberen we extra trainers in te zetten. Daarom is het van belang te weten hoeveel mensen zich hadden willen inschrijven voor een groep. Daarom de dringende oproep om je toch in te schrijven als de groep vol is, ook als er ook al meerdere mensen op de wachtlijst staan. We kunnen voor de betreffende training proberen een extra trainer te vinden. Daarnaast geeft het voor de langere termijn een inzicht hoeveel groepen er per niveau nodig zijn. De TC kan hier vervolgens in de trainersplanning rekening mee houden. Tip: wanneer je twee uur van te voren nog steeds op een wachtlijst staat kun je eens kijken of je nog kunt over schrijven naar een andere trainingsgroep waar nog ruimte is.

Trainen op inschrijving
Zoals al aangegeven, hanteren we het inschrijfsysteem onder meer om de grootte van groepen te reguleren en het aantal wisselingen bij het verzamelen te beperken. Zolang de Corona-maatregelen van kracht zijn, zullen we aan het inschrijfsysteem vasthouden. We beseffen ons dat het wellicht minder prettig is om je te moeten inschrijven in plaats van gewoon naar de training komen. Daarnaast komt het helaas ook voor dat er geen plaatsen vrij meer zijn. Toch heeft het ook voordelen. We hebben vooraf inzicht in hoe druk het wordt en kunnen makkelijker bijsturen in het aantal trainers, waardoor er altijd een goed voorbereide trainer voor de groep staat. In het verleden kwam het vaak voor dat het drukker was dan verwacht en werd er vaak een trainer, die niet was ingepland, bereid gevonden om toch last minute een training te geven. Andersom geldt hetzelfde; bij geen inschrijvingen kunnen we de training annuleren en voorkomen we dat een trainer voor niets komt.

Inhoud trainingen
Bij de start van de trainingen in augustus is besloten dat we tijdelijk niet werken met een trainingschema, maar dat de focus vooral zou liggen op veiligheid en groepsrijden. Hoewel die laatste twee aspecten natuurlijk altijd belangrijk zijn, hebben we geconstateerd dat het met de conditie van de meeste leden wel goed zit en dat ook het groepsrijden over het algemeen prima gaat. Daarom zijn we inmiddels alweer gestart met een trainingsschema, waar de trainers hun training op baseren. Het trainingsschema voor de komende periode is vooral bedoeld om de opgebouwde conditie zo lang mogelijk vast te houden en fit de winter in te gaan. Naast duurtraining zullen ook afwisselend verschillende intensievere elementen aan bod komen.

Geen gezamenlijke afsluiting
We krijgen veel signalen dat het heel jammer is dat we na de training niet nog even met zijn allen wat kunnen drinken in Camping Ganspoort. Het sociale aspect is een belangrijk onderdeel van CS. Het is heel jammer dat dit op het moment niet mogelijk is. Het bestuur heeft contact gehad met Camping Ganspoort over de mogelijkheden om toch bij hun te kunnen afsluiten. De uitkomst hiervan is dat het voor Camping Ganspoort helaas niet mogelijk is om ons als groep te ontvangen en toch aan de voor hen geldende Corona-regels te voldoen. Dat is heel jammer, maar uiteraard respecteren we die beslissing. Zodra het weer kan, zijn we weer van harte welkom bij Camping Ganspoort.

We zijn benieuwd naar jouw mening
Voorlopig gaan we dus door op de ingezette weg. Uiteraard zullen we regelmatig evalueren of de maatregelen nog steeds de juiste zijn en of er aanpassing aan onze opzet mogelijk en/of noodzakelijk is. Uiteraard is de mening van de leden ook van belang. In de jaarlijkse ledenenquête nemen we dan ook zeker vragen op over de trainingsopzet. Mocht je nu al vragen, opmerkingen of suggesties hebben die je met ons wil delen, dan kan dat door middel van een mailtje aan csa@cs030.nl.

Groet,
Sebastiaan

Namens,
CSA – TC – Hoofdtrainers

2 Opmerkingen

  1. Het zijn allemaal heel wijze en begrijpelijke besluiten. Hulde voor de professionaliteit waarmee jullie met de corona-problematiek omgaan! Ik zeg dit ook uit mijn functie in de gezondheidszorg … Hartelijke groet, Peter Hoppener

  2. Sluit ik me helemaal bij aan! Heel fijn om jullie gedachten en beredeneringen te kunnen volgen ik besluit. Complimenten voor de besluiten én het delen van jullie afwegingen daarbij. Uiteindelijk hopen op een corona-vrij biertje na de zaterdag training bij camping ganspoort!👍


Voeg een reactie toe