De Utrechtse
Wielervereniging

Help de trainer

Sinds de oprichting in maart 2012 is het ledenaantal van CS030 gegroeid tot meer dan 500. Dat betekent dat ze voldoet aan een verwachting: het faciliteren van de recreatieve fietser. Die gaat hierdoor beter en sneller fietsen, heeft meer zelfvertrouwen op de fiets en kan wekelijks met anderen trainen.

Om dit grote ledenaantal op een veilige en verantwoorde manier te laten trainen, heeft CS030 een groep leden opgeleid met een trainerscursus van de KNWU. Zij vinden het leuk om hun opgedane kennis en ervaring te delen, maar kunnen nog niet bouwen op een jarenlange ervaring. Om een trainer te helpen, is er een aantal basisregels. De regels hebben betrekking op de training zelf, algemene verenigingsregels, verkeersregels en de gangbare fatsoensnormen. Een overzicht:

 • Een training is een gezamenlijke activiteit onder de verantwoordelijkheid van de trainer (en achterrijder).
 • Deelnemen aan de trainingen kan alleen met een fiets zonder gebreken.
 • Iedereen heeft een setje CS030-fietskleding van de vereniging gekregen: omdat we dat leuk vinden, het een verzorgde indruk geeft en omdat het eenheid uitstraalt op de weg.
 • Je kleding is verder aangepast aan het weer en tijdens de training draagt iedereen een helm!
 • Voldoende eten, drinken en reservemateriaal is vereist, aangepast aan de duur en intensiteit van de training (zie trainingsagenda op de site). Afval neem je mee naar huis.
 • Aanbevolen wordt om altijd identificatie op zak te hebben mocht er onderweg iets gebeuren.
 • Bij (dreigend) slecht weer, zoals onweer, temperaturen onder 0, ijzel, sneeuw, gaat de training niet door. Dit geven we door via e-mail en Facebook.
 • Leden worden verwacht ruim op tijd bij de training aanwezig te zijn op onze startplek Beers & Barrels aan de Veilinghavenkade 177.
 • Leden gaan mee met de groep waarvan zij het niveau op dat moment goed aankunnen. Overleg een overstap naar een snellere groep even met de trainer, zodat die daar rekening mee kan houden.
 • Ten bate van de veiligheid heeft een trainingsgroep maximaal 14 fietsers. Voor dit doel kunnen trainers leden vragen met een andere groep mee te fietsen.
 • We zorgen ervoor dat nieuwe leden zich zo snel mogelijk bij ons thuis voelen. Dat betekent ook dat we ze in een eerste proeftraining zo snel mogelijk op de hoogte stellen van onze mores (www.cs030.nl/regels).
 • In een groep rijden we twee aan twee en twee achter twee en in die formatie respecteren we de geldende verkeersregels. Binnen de bebouwde kom rijden we maximaal 25 km/u.
 • Met gecontroleerde stem en gebaar signaleren we tegemoetkomend verkeer of obstakels (‘tegen’), aan dezelfde kant van de weg (‘voor’) en van achteren (‘achter’); let hier extra op in de eerste en laatste kilometers.
 • We fietsen volgens het principe ‘samen uit, samen thuis’. Fietsers die moeite hebben met het tempo, zitten het lekkerst op of rond de derde rij. Helpt dat niet, dan wordt het tempo aangepast.
 • Bij technische problemen helpen we elkaar en wachten we met de hele groep.
 • Trainingen zijn geen wedstrijden; leden houden rekening met elkaar en fietsen als groep.
 • Spellen tijdens de training op de openbare weg worden afgebroken bij onveilige situaties.
 • Stilstaan gebeurt rechts van de weg in de berm, een vluchthaven, oprit of op de stoep.
 • We rijden oplettend en geconcentreerd en gaan ervan uit dat anderen ons misschien niet zien.
 • Andere weggebruikers op de fiets nemen we niet op in onze groep, zij kennen onze mores niet. Zonodig wordt de groep stilgezet om dit te kunnen bewerkstelligen.
 • We gaan niet in discussie met andere weggebruikers, maar passen ons zo veel mogelijk aan.
 • Elkaar aanspreken op fietstechniek, materiaal en/of omgangsnormen doen we bij voorkeur voor of na de training. Op- en aanmerkingen over de training worden na (en liefst niet tijdens) de training besproken met de trainer, de trainingscommissie of een bestuurslid.
 • De training eindigt voor iedereen bij Beers & Barrels na de nabespreking/evaluatie van de trainer.

De trainerscommissie, veiligheidscommissie en bestuur waarderen het zeer dat je je op de hoogte hebt gesteld van bovenstaande regels. We kijken ernaar uit om samen te fietsen in een prettige en veilige sfeer!

Leden Login