Missing link: vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen CS030 bij overschrijdend gedrag, en adviseert het bestuur over preventieve maatregelen. CS030 heeft een mannelijke en een vrouwelijke contactpersoon. Voor de mannelijke helft van deze commissie zijn we op zoek naar opvolging!

Momenteel zijn Matthijs en Marieke onze vertrouwenscontactpersonen. Na jaren trouwe dienst is Matthijs nu op zoek naar een vervanger. Hierbij is het vooral belangrijk dat je een sociaal, toegankelijk en betrouwbaar persoon bent die zich onafhankelijk kan opstellen. Het is fijn als je ervaring hebt op dit vlak en weet welke procedures gevolgd moeten worden als een klacht of (dreigend) incident wordt gemeld, maar dit is geen voorwaarde. Matthijs kan je hier namelijk alles over vertellen. Wil je ook een bijdrage leveren aan een sociaal veilig klimaat binnen CS030? Mail dan naar vrijwilligers@cs030.nl en wij brengen je in contact met de VCP. Direct mailen naar de vcp@cs030.nl voor je aanmelding of meer info mag natuurlijk ook.

Nieuws Overzicht