Organisatie

In 2019 is CS030 overgestapt naar een nieuwe organisatiestructuur. Het huidige bestuur bestaat uit drie personen die zich vooral richten op de beleidsambities en de lange termijnplannen van CS030, naast verenigingsbrede vraagstukken. Naast het bestuur is er een kopgroep van acht kopmannen en kopvrouwen. Elke kopman en kopvrouw is verantwoordelijk voor één of meerdere commissies, waarbij de focus ligt op specifieke uitvoerende taken, zoals het uitwerken van de jaarlijkse clubdag of de communicatie met leden. Hiermee hopen we te kunnen voldoen aan de wensen van de leden, zonder de langetermijnvisie van de club uit het oog te verliezen. Het bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk en legt tijdens de ALV verantwoording af.

organogram_cs030_1.png
De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Beleidsplan van CS030 zijn hieronder te downloaden. Voor de volgende ALV vind je hier de bijbehorende stukken.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden: twee algemene bestuursleden, en drie leden met een specifieke rol:

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@cs030.nl. Voor meer informatie over het bestuur en diens specifieke rollen en aandachtsgebieden, klik hier.

Vrijwilligers en commissies

CS030 bestaat dankzij de inzet van onze vrijwilligers. Met 20 commissies en zo’n 150 vrijwilligers zorgen wij, samen met het bestuur, voor een mooi en divers sportaanbod én tal van andere sociale activiteiten.

Voor meer informatie over de verschillende commissies, klik hier.

Downloads: