Bericht van bestuur: Geluidshinder trainingen

De woensdagavond- en zaterdagtrainingen zijn druk bezocht. Dat is erg mooi om te zien! Helaas zorgt een grote groep mensen ook altijd voor enig overlast. Daarom vanuit het bestuur de vraag aan alle leden om zoveel als mogelijk rekening te houden met de omwonenden aan de Briljantlaan. Let daarbij op de plek en de tijd waarop we verzamelen.

Beste leden,

Dankzij het mooie weer zijn de woensdagavond trainingen en zaterdagtrainingen druk bezocht. Dat is erg mooi om te zien!

Helaas zorgt een grote groep mensen ook altijd voor enig overlast. Graag vraag ik jullie om zoveel als mogelijk rekening te houden met de omwonenden aan de Briljantlaan. Maak niet teveel herrie en probeer de tijd dat we verzamelen zo kort mogelijk te houden. Kom daarom op woensdag zo min mogelijk eerder dan 18:55 en op zaterdag zo min mogelijk eerder dan 9:25. Dit om de tijd dat we er met een grote groep staan te beperken.

Verder willen wij jullie vragen om de groepen zoveel als mogelijk te verspreiden over de Briljantlaan. Dit betekent dat de A1 dan zo ver mogelijk richting het tankstation staat en de A3+ zoveel als mogelijk op de hoek tegenover de Brandweer. Dit komt ook de overzichtelijkheid ten goede. Maak indien mogelijk ook gebruik van een parkeervak aan de overkant van de weg. Tot slot willen wij jullie vragen om de weg zo veel als mogelijk vrij te houden. 

Wij hopen op jullie medewerking zodat wij met zijn allen van de openbare ruimte gebruik kunnen blijven maken zonder onnodig overlast voor anderen.  

Onze dank is groot.

Bestuur CS030

Nieuws Overzicht